Co je přenosný antiradar?

Přenosné antiradary jsou velmi elegantní řešení pro většinu zákazníků, kteří např. střídají vozy nebo kde pevná instalace není možná. Snadno tak odhalí policejní vozy s radarem a získají velmi přesnou databázi veškerých rychlostních kamer úsekových měření, stacionárních radarů a kamer na červenou.

Současné modely jsou kompaktní, takže nijak nenaruší interiér vozu. Pro větší komfort doporučujeme využít sadu pro pevné napájení, tato sada Vám nebude zabírat zásuvku zapalovače ani nemusíte řešit vedení kabelu.

Přenosný antiradar GENEVO ONE S
  • Snadné umístění za předním sklo pomocí držáku s přísavkami.

  • Napájeny jsou z autozapalovače nebo přímo z autobaterie.

  • Výhody: přenositelnost do jiného vozu a nižší pořizovací cena.

  • Nevýhody: viditelnost zařízení ve voze a s tím související riziko odcizení a omezené použití v zahraničí.

  • Nelze použít ve vozech s pokoveným čelním sklem.

Potřebujete poradit s výběrem?

Jak funguje radarový detektor?

Genevo One S je antiradar s vysokou detekcí radarů, kvalitním displejem a GPS databází stacionárních radarů v ČR a EU.Moderní radarové detektory (přenosní i pevné) pomocí integrovaného GPS modulu a vlastní databáze umí varovat také proti úsekovému měření rychlosti, kamerám na červenou nebo proti některým jinak nedetekovatelným stacionárním radarům. Oproti GPS navigacím s podporou bodů zájmů je kvalita a aktuálnost GPS databáze radarových detektorů výrazně vyšší a některé modely mají databázi radarů prakticky 100%.

Všechny námi nabízené radarové detektory obsahují frekvenční pásma pro správnou funkčnost v ČR, ale i v zahraničí. V ČR se jedná o tzv. zúžené Ka pásmo (Ka Narrow), ve kterém pracují české mikrovlnné radary RAMER na frekvenci 34,0 a 34,3 GHz. Radarové detektory jsou také vybaveny laserovým senzorem pro detekci laserových radarů. V praxi ale bohužel detekce laserového radaru znamená moment, kdy již byla změřena rychlost Vašeho vozu. Je tedy vhodné radarový detektor kombinovat s laserovou rušičkou, která je jedinou spolehlivou ochranou proti laserovým radarům.

Legálnost přenosných antiradarů v ČR

V České republice není jízda se zapnutým radarovým detektorem zakázána žádným zákonem, vyhláškou nebo předpisem.

Zákon o provozu na pozemních komunikacích číslo 361/2000 Sb. zakazuje jen použití aktivních prostředků, které mohou rušit nebo jinak omezovat činnost radarů. Použití pasivních radarových detektorů (antiradarů, které pouze přijímají radarový signál) tento zákon nijak neomezuje ani nezakazuje.
V paragrafu §3 odstavec 4 je uvedeno:
(4) Nikdo nesmí používat technické prostředky a zařízení, které znemožňují nebo ovlivňují funkci technických prostředků používaných při dohledu na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích (dále jen „antiradar“).
Protože pasivní radarové detektory neovlivňují ani neznemožňují funkci radarů, není jejich použití tímto ani jiným zákonem zakázáno a nelze je považovat za antiradar, jelikož ten z definice své funkce aktivně ruší, nebo ovlivňuje funkci prostředků používaných policií.

Použití aktivního antiradaru – laserové rušičky je po novele silničního zákona z 4.5.2011 (účinnosti nabyla dnem 1.8.2011) pouze přestupkem, za který Vám při prokázání použití aktivního antiradaru hrozí max. pokuta ve výši 5 – 10 tisíc Kč.

V minulosti se jednalo o správní delikt, za který hrozila ve správním řízení pokuta ve výši až 100 tisíc Kč. V praxi Vám ale zároveň nelze prokázat vědomé použití aktivního antiradaru a úmysl znemožňovat nebo ovlivňovat měření rychlosti. Navíc náklady na dokazování a zpracování znaleckého posudku převyšují sankci za použití aktivního antiradaru, a tak to policisté v praxi již několik let prakticky vůbec neřeší. Policista je navíc oprávněn k prohlídce dopravního prostředku pouze jde-li o důvodné podezření při pronásledování pachatelů a při pátrání po pachatelích a věcech souvisejících s trestným činem, nebo při pátrání po hledaných osobách, zbraních, střelivu, výbušninách, omamných prostředcích nebo odcizených věcech. V jiných případech mu zákon o policii ČR oprávnění k prohlídce vozidla nedává. Strážník (městská policie) takové ohledání nemůže učinit nikdy.

0
Poboček v ČR
0
Pobočka na Slovensku
0+
Instalací antiradaru