Co je pevný radarový detektor?

Pevné antiradary neboli pevné radarové detektory jsou propracované instalační sady, rozdělené na několik funkčních částí tak, aby zařízení ve vozidle bylo naprosto skryté. Jedná se o profesionální zařízení, které nabízí oproti přenosných detektorům, vysokou výkonnost, komfort pro uživatele a hlavně bezpečné použití i v zahraničí.

Nastavení pevného detektoru a umístění ve vozidle je naprosto zásadní pro správnou funkčnost, proto svěřte montáž jen zkušenému servisu s náležitým technickým vybavením.

Pevný antiradar GENEVO PRO - přední zástupce pevných radarových detektorů
  • Produkty s displejem nebo jen s ovládacím tlačítkem.

  • Aktualizace GPS databáze přes USB nebo SD kartu

  • Řešení pro vozy s pokoveným čelním sklem.

  • Vyšší citlivost než u přenosných modelů.

  • Bezpečné použití i v zahraničí.

  • Propojení s laserovou rušičkou.

  • Výhoda: neviditelnost ve voze a naprostá diskrétnost, vyšší citlivost detekce mikrovlnného radaru a zároveň jediné funkční řešení pro vozy s pokoveným čelním sklem

  • Nevýhoda: nepřenositelnost zařízení do druhého vozu a vyšší pořizovací cena. Při výměně vozu je možná demontáž a následná montáž do nového vozu.

Potřebujete poradit s výběrem?

Jak funguje pevný radarový detektor?

Antipokuty.cz - antiradary a laserové rušičky -prodej a montáž

Pevné antiradary jsou vysoce citlivé radiopřijímače, které jsou schopni sledovat frekvenci vysílanou policejními rychlostními radary. Kvalitní detektor umí zachytit signál radaru daleko dopředu, tak abyste kolem policejního radaru mohli projet v klidu, povolenou rychlostí.

Moderní detektory zároveň obsahují GPS modul a vlastní, velmi přesnou, databázi úsekového měření, stacionárních radarů nebo kamer na červenou. Oproti GPS navigacím nebo mobilní aplikacím je kvalita a aktuálnost GPS databáze radarových detektorů výrazně vyšší a některé modely mají dokonce databázi radarů prakticky 100%.

Legálnost antiradarů v ČR

V České republice není jízda se zapnutým radarovým detektorem zakázána žádným zákonem, vyhláškou nebo předpisem.

Zákon o provozu na pozemních komunikacích číslo 361/2000 Sb. zakazuje jen použití aktivních prostředků, které mohou rušit nebo jinak omezovat činnost radarů. Použití pasivních radarových detektorů (antiradarů, které pouze přijímají radarový signál) tento zákon nijak neomezuje ani nezakazuje.
V paragrafu §3 odstavec 4 je uvedeno:
(4) Nikdo nesmí používat technické prostředky a zařízení, které znemožňují nebo ovlivňují funkci technických prostředků používaných při dohledu na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích (dále jen „antiradar“).
Protože pasivní radarové detektory neovlivňují ani neznemožňují funkci radarů, není jejich použití tímto ani jiným zákonem zakázáno a nelze je považovat za antiradar, jelikož ten z definice své funkce aktivně ruší, nebo ovlivňuje funkci prostředků používaných policií.

Použití aktivního antiradaru – laserové rušičky je po novele silničního zákona z 4.5.2011 (účinnosti nabyla dnem 1.8.2011) pouze přestupkem, za který Vám při prokázání použití aktivního antiradaru hrozí max. pokuta ve výši 5 – 10 tisíc Kč.

V minulosti se jednalo o správní delikt, za který hrozila ve správním řízení pokuta ve výši až 100 tisíc Kč. V praxi Vám ale zároveň nelze prokázat vědomé použití aktivního antiradaru a úmysl znemožňovat nebo ovlivňovat měření rychlosti. Navíc náklady na dokazování a zpracování znaleckého posudku převyšují sankci za použití aktivního antiradaru, a tak to policisté v praxi již několik let prakticky vůbec neřeší. Policista je navíc oprávněn k prohlídce dopravního prostředku pouze jde-li o důvodné podezření při pronásledování pachatelů a při pátrání po pachatelích a věcech souvisejících s trestným činem, nebo při pátrání po hledaných osobách, zbraních, střelivu, výbušninách, omamných prostředcích nebo odcizených věcech. V jiných případech mu zákon o policii ČR oprávnění k prohlídce vozidla nedává. Strážník (městská policie) takové ohledání nemůže učinit nikdy.

0
Poboček v ČR
0
Pobočka na Slovensku
0+
Instalací antiradaru