Co je laserová rušička?

Laserové rušičky nebo také aktivní antiradary, takto označujeme laserové zařízení, které je jediným řešením, jak se ochránit před změřením laserovými měřiči. Je určen výhradně pro pevnou montáž do vozidla, přenosná varianta neexistuje.

Důležitá je aktivní funkce – rušení, která znemožní načtení rychlosti vozidla, pouhá detekce nám neumožní včas zareagovat. Nabízené produkty mají funkci parkovacího asistentu nebo otvíraní garážových vrat, a tak jsou i homologovaná.

Laserová rušička AntiLaser Priority Quad
  • Laserové sensory velmi malých rozměru pro diskrétní montáž.

  • Funkce automatické deaktivace systému

  • Deaktivace rušící funkce a přepnutí do režimu parkovacího asistentu nebo otvírání garážových vrat.

  • Nelze odhalit žádným jiným zařízením

  • Možnost přímého propojení a ovládání s radarovými detektory GENEVO PRO a PROTECTOR.

  • Možnost aktualizace Firmwaru na nová zařízení.

Potřebujete poradit s výběrem?

Jak funguje laserová rušička?

Funkčnost laserové rušičky spočívá v tom, že po dopadu laserového paprsku začne rušička okamžitě vysílat náhodné pulsy proti měřiči rychlosti. Zároveň je řidiči hlasovým varovným hlášením signalizován poplach. Laserový měřič není schopen změřit rychlost vozidla a měřící laserové zařízení LIDAR buď hlásí policistovi standardní chybu anebo vůbec nic. Stejný výsledek má pro policistu např. roztřesená ruka při měření. Pro správné a bezproblémové použití laserové rušičky je nutné bezprosředně po signalizaci varovného poplachu co nejrychleji zpomalit na předepsanou rychlost a po té rušičku vypnout. Lze také nastavit časovou limitaci pro automatické vypnutí laserové rušičky. Po té Váš vůz policejní hlídka bez problémů změří, ale Vy už jedete předepsanou rychlostí. LIDARY jsou v současné době používány nejen Městskou policií ale již i Policií ČR.

Legálnost laserové rušičky v ČR

Zákon o provozu na pozemních komunikacích číslo 361/2000 Sb. zakazuje jen použití aktivních prostředků, které mohou rušit nebo jinak omezovat činnost radarů. Použití pasivních radarových detektorů (antiradarů, které pouze přijímají radarový signál) tento zákon nijak neomezuje ani nezakazuje.
V paragrafu §3 odstavec 4 je uvedeno:
(4) Nikdo nesmí používat technické prostředky a zařízení, které znemožňují nebo ovlivňují funkci technických prostředků používaných při dohledu na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích (dále jen „antiradar“).
Protože pasivní radarové detektory neovlivňují ani neznemožňují funkci radarů, není jejich použití tímto ani jiným zákonem zakázáno a nelze je považovat za antiradar, jelikož ten z definice své funkce aktivně ruší, nebo ovlivňuje funkci prostředků používaných policií.

Použití aktivního antiradaru – laserové rušičky je po novele silničního zákona z 4.5.2011 (účinnosti nabyla dnem 1.8.2011) pouze přestupkem, za který Vám při prokázání použití aktivního antiradaru hrozí max. pokuta ve výši 5 – 10 tisíc Kč. V minulosti se jednalo o správní delikt, za který hrozila ve správním řízení pokuta ve výši až 100 tisíc Kč. V praxi Vám ale zároveň nelze prokázat vědomé použití aktivního antiradaru a úmysl znemožňovat nebo ovlivňovat měření rychlosti. Navíc náklady na dokazování a zpracování znaleckého posudku převyšují sankci za použití aktivního antiradaru, a tak to policisté v praxi již několik let prakticky vůbec neřeší. Policista je navíc oprávněn k prohlídce dopravního prostředku pouze jde-li o důvodné podezření při pronásledování pachatelů a při pátrání po pachatelích a věcech souvisejících s trestným činem, nebo při pátrání po hledaných osobách, zbraních, střelivu, výbušninách, omamných prostředcích nebo odcizených věcech. V jiných případech mu zákon o policii ČR oprávnění k prohlídce vozidla nedává. Strážník (městská policie) takové ohledání nemůže učinit nikdy.

Citace schválené změny silničního zákona:
§ 125c – Přestupky
1.Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v provozu na pozemních komunikacích
j) v rozporu s § 3 odst. 4 použije antiradar
4. Za přestupek se uloží pokuta
c) od 5 000 Kč do 10 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce l písm. a), e) bodů 2 až 4, písm. f) bodů 2, 7, 10 a 11, písm. j) a podle odstavce 2

0
Poboček v ČR
0
Pobočka na Slovensku
0+
Instalací antiradaru