Ferrari California
Lamborghini Aventador
Maserati MC Stradale 
Porsche Panamera Turbo S

 antiradary

I. Osobní prodej v kamenném obchodě

U našeho kamenného obchodu můžete bez problému zaparkovat na vyhrazeném parkovišti a veškeré zboží si na místě prohlédnout a zakoupit. Samozřejmostí je profesionální montáž veškerého zařízení v našem servisu do Vašeho vozu.

 

II. Objednávka telefonicky, emailem, zaslání zboží na dobírku

 

 

 

Obchodní podmínky společnosti Radar Trade s.r.o.

se sídlem v budově Auto Kelly, Ocelářská 16, 190 00 Praha 9 – Vysočany

identifikační číslo: 03890457

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 239407

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.antipokuty.cz

ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti RADAR TRADE s.r.o., se sídlem v budově Auto Kelly, Ocelářská 16, 190 00 Praha 9 – Vysočany, identifikační číslo: 03890457, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 239407 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.

Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.antipokuty.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

Pokračovat na celé znění Obchodní podmínek Radar Trade s.r.o.