Ferrari California
Lamborghini Aventador
Maserati MC Stradale 
Porsche Panamera Turbo S

Základní informace a legálnost laserových rušiček

mestska-policie_laser

Laserová rušička

Laserová rušička je zařízení - sada určená pro skrytou instalaci do vozu, která obsahuje od jednoho až po čtyři aktivní senzory v závislosti na ochraně Vašeho vozu. Pro ochranu přední části Vašeho vozu (90% měření) se vždy jeden nebo dva senozory skrytě instalují do přední masky vozidla či nárazníku tak, aby jejich přítomnost ne voze nebyla viditelná, ale byla zaručena správná funkčnost. V případě ochrany zadní části Vašeho vozu se v závislosti na velikosti zadní plochy jeden nebo dva senozory instalují přímo do zadního nárazníku, pod speciální rámeček SPZ nebo do zadních světel či odrazek, zpravidla podle přání zákazníka. Napájení a reproduktor pro signalizaci poplachu se umísťují do kabiny řidiče. Funkčnost laserové rušičky spočívá v tom, že po dopadu laserového paprsku začne rušička okamžitě vysílat náhodné pulsy proti měřiči rychlosti. Zároveň je řidiči hlasovým varovným hlášením signalizován poplach. Laserový měřič není schopen změřit rychlost vozidla a měřící laserové zařízení LIDAR buď hlásí policistovi standardní chybu anebo vůbec nic. Stejný výsledek má pro policistu např. roztřesená ruka při měření. Pro správné a bezproblémové použití laserové rušičky je nutné bezprosředně po signalizaci varovného poplachu co nejrychleji zpomalit na předepsanou rychlost a po té rušičku vypnout. Lze také nastavit časovou limitiaci pro automatické vypnutí laserové rušičky. Po té Váš vůz policejní hlídka bez problémů změří, ale Vy už jedete předepsanou rychlostí. LIDARY jsou v současné době používány nejen Městskou policií ale již i Policií ČR. V současné době jsou světovou jedničkou na trhu a výherce nezávislých testů Guys of Lidar laserové rušičky značky LASER INTERCEPTOR a ANTILASER.

 

 

 

 

     

Legálnost používání laserové rušičky v ČR
Zákon o provozu na pozemních komunikacích číslo 361/2000 Sb. zakazuje jen použití aktivních prostředků, které mohou rušit nebo jinak omezovat činnost radarů. Použití pasivních radarových detektorů (antiradarů, které pouze přijímají radarový signál) tento zákon nijak neomezuje ani nezakazuje.
V paragrafu §3 odstavec 4 je uvedeno:
(4) Nikdo nesmí používat technické prostředky a zařízení, které znemožňují nebo ovlivňují funkci technických prostředků používaných při dohledu na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích (dále jen "antiradar").
Protože pasivní radarové detektory neovlivňují ani neznemožňují funkci radarů, není jejich použití tímto ani jiným zákonem zakázáno a nelze je považovat za antiradar, jelikož ten z definice své funkce aktivně ruší, nebo ovlivňuje funkci prostředků používaných policií.


Použití aktivního antiradaru – laserové rušičky je po novele silničního zákona z 4.5.2011 (účinnosti nabyla dnem 1.8.2011) pouze přestupkem, za který Vám při prokázání použití aktivního antiradaru hrozí max. pokuta ve výši 5 – 10 tis. Kč. V minulosti se jednalo o správní delikt, za který hrozila ve správním řízení pokuta ve výši až 100 tis. Kč. V praxi Vám ale zároveň nelze prokázat vědomé použití aktivního antiradaru a úmysl znemožňovat nebo ovlivňovat měření rychlosti. Navíc náklady na dokazování a zpracování znaleckého posudku převyšují sankci za použití aktivního antiradaru, a tak to policisté v praxi již několik let prakticky vůbec neřeší. Policista je navíc oprávněn k prohlídce dopravního prostředku pouze jde-li o důvodné podezření při pronásledování pachatelů a při pátrání po pachatelích a věcech souvisejících s trestným činem, nebo při pátrání po hledaných osobách, zbraních, střelivu, výbušninách, omamných prostředcích nebo odcizených věcech. V jiných případech mu zákon o Policii ČR oprávnění k prohlídce vozidla nedává. Strážník (Městská policie) takové ohledání nemůže učinit nikdy.

Citace schválené změny silničního zákona:
§ 125c - Přestupky 
1.Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v provozu na pozemních komunikacích 
j) v rozporu s § 3 odst. 4 použije antiradar 
4. Za přestupek se uloží pokuta 
c) od 5 000 Kč do 10 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce l písm. a), e) bodů 2 až 4, písm. f) bodů 2, 7, 10 a 11, písm. j) a podle odstavce 2