Ferrari California
Lamborghini Aventador
Maserati MC Stradale 
Porsche Panamera Turbo S

Základní informace

tachometr

Antiradar
Základní děleni antiradarů je na pasivní antiradary – radarové detektory a aktivní antiradary – laserové rušičky.

Radarové detektory dále mohou být přenosné nebo pevně instalované.

Přenosné detektory se umísťují za předním sklem pomocí držáku s přísavkami, napájeny jsou z autozapalovače nebo přímo z autobaterie. U pevné a skrytě instalované sady se radarová anténa instaluje do prostoru za přední nárazník (mikrovlnné vlnění prochází plastem) a řídící jednotka a ovládací panel do interiéru vozu.

Výhodou přenosných radarových detektorů je jejich přenositelnost do jiného vozu a nižší pořizovací cena. Hlavní nevýhodou je viditelnost zařízení ve voze a s tím související riziko odcizení a omezené použití v zahraničí. Základní výhodou pevných sad radarových detektorů je jejich neviditelnost ve voze a naprostá diskrétnost, vyšší citlivost detekce mikrovlnného radaru a zároveň představují jediné funkční řešení pro vozy s pokoveným čelním sklem. Nevýhodou je naopak nepřenositelnost zařízení do druhého vozu a vyšší pořizovací cena. Při výměně vozu je ale také můžete z vozu odinstalovat a opět nainstalovat do nového vozu.

Nejnovější model mikrovlnného radaru RAMER 10 PČR používá ve vozech Škoda Octavia II, Škoda Octavia III, Škoda Superb a VW Passat.

Jak funguje radarový detektor?

Radarový detektor je pasivní elektronické zařízení schopné naladění na stejnou frekvenci, kterou vysílají mikrovlnné radary. Radarový detektor s předstihem zachycuje frekvenční pásmo radarů používaných ke zjišťování rychlosti jedoucích vozidel. Díky zvukovému a vizuálnímu varování řidiče na tyto radarové a laserové měřící jednotky, ať už statické či mobilní, lze rozpoznat nebezpečí a včas zareagovat změnou rychlosti ještě před samotným zaměřením Vašeho vozu. Moderní radarové detektory (přenosní i pevné) zároveň pomocí integrovaného GPS modulu a vlastní databáze umí varovat také proti úsekovému měření rychlosti, kamerám na červenou nebo proti některým jinak nedetekovatelným stacionárním radarům. Oproti GPS navigacím s podporou bodů zájmů je kvalita a aktuálnost GPS databáze radarových detektorů výrazně vyšší a některé modely mají databázi radarů prakticky 100%. Všechny námi nabízené prodávané radarové detektory obsahují frekvenční pásma pro správnou funkčnost v ČR, ale i v zahraničí. V ČR se jedná zj. o tzv. zúžené Ka pásmo (Ka Narrow), ve kterém pracují české mikrovlnné radary RAMER na frekvenci 34,0 a 34,3 GHz. Radarové detektory jsou také vybaveny laserovým senzorem pro detekci laserových radarů. V praxi ale bohužel detekce laserového radaru znamená moment, kdy již byla změřena rychlost Vašeho vozu. Je tedy vhodné radarový detektor kombinovat s laserovou rušičkou, která je jedinou spolehlivou ochranou proti laserovým radarům.
 

Legálnost používání antiradarů v ČR

pravo

V České republice není jízda se zapnutým radarovým detektorem zakázána žádným zákonem, vyhláškou nebo předpisem.

Zákon o provozu na pozemních komunikacích číslo 361/2000 Sb. zakazuje jen použití aktivních prostředků, které mohou rušit nebo jinak omezovat činnost radarů. Použití pasivních radarových detektorů (antiradarů, které pouze přijímají radarový signál) tento zákon nijak neomezuje ani nezakazuje.
V paragrafu §3 odstavec 4 je uvedeno:
(4) Nikdo nesmí používat technické prostředky a zařízení, které znemožňují nebo ovlivňují funkci technických prostředků používaných při dohledu na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích (dále jen "antiradar").
Protože pasivní radarové detektory neovlivňují ani neznemožňují funkci radarů, není jejich použití tímto ani jiným zákonem zakázáno a nelze je považovat za antiradar, jelikož ten z definice své funkce aktivně ruší, nebo ovlivňuje funkci prostředků používaných policií.


Použití aktivního antiradaru – laserové rušičky je po novele silničního zákona z 4.5.2011 (účinnosti nabyla dnem 1.8.2011) pouze přestupkem, za který Vám při prokázání použití aktivního antiradaru hrozí max. pokuta ve výši 5 – 10 tis. Kč. V minulosti se jednalo o správní delikt, za který hrozila ve správním řízení pokuta ve výši až 100 tis. Kč. V praxi Vám ale zároveň nelze prokázat vědomé použití aktivního antiradaru a úmysl znemožňovat nebo ovlivňovat měření rychlosti. Navíc náklady na dokazování a zpracování znaleckého posudku převyšují sankci za použití aktivního antiradaru, a tak to policisté v praxi již několik let prakticky vůbec neřeší. Policista je navíc oprávněn k prohlídce dopravního prostředku pouze jde-li o důvodné podezření při pronásledování pachatelů a při pátrání po pachatelích a věcech souvisejících s trestným činem, nebo při pátrání po hledaných osobách, zbraních, střelivu, výbušninách, omamných prostředcích nebo odcizených věcech. V jiných případech mu zákon o Policii ČR oprávnění k prohlídce vozidla nedává. Strážník (Městská policie) takové ohledání nemůže učinit nikdy.